Logotyp
Logotyp
Sök

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren är framtagna i samråd mellan Konsumentverket och Svensk Energi.

Här kan du hämta hem de allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el.

Särskilda villkor
Särskilda avtalsvillkor, Ljusdal Energiförsäljning

Allmänna avtalsvillkor Konsument
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (reviderad 2015)

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare
Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (reviderad 2015)

Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet
Särskilda avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet EL 2012 N (reviderad 2015)

Särskilda avtalsvillkor om anvisat elhandelsföretag
Särskilda villkor om anvisat elhandelsföretag EL 2012 K (reviderad 2015)

De nya reviderade avtalsvillkoren ovan tillämpas från och med 2015-09-15.

Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se