Logotyp
Logotyp
Sök

Kundenkäter

Kundenkäter

Resultatsammanställning av enkätundersökningar

Enkäterundersökningar har under 2015 slumpvis skickats ut inom Ljusdals kommun för att erhålla bättre uppfattning om åsikter gällande avfallshantering, fjärrvärme och vatten och avlopp. Resultaten är sammanställda och vi på Ljusdal Energi arbetar med att granska och följa upp svaren för att förbättra nuvarande system.

Sammanställningar av enkäterna hittar ni här:

Kundenkät fjärrvärme 2015 , 1.9 MB.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se