Logotyp
Logotyp
Sök

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna gällande fjärrvärme.

Förutom dessa svar så finns det en del intressant på Svensk Fjärrvärmes hemsida.

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme innebär att vatten värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett slutet rörlednings system. Via en kundcentral överförs värmen till husets element och tappvarmvatten.

Hur länge har fjärrvärmen funnits?

I större städer började utbyggnaden redan på 50 talet, I Ljusdal byggdes den första fjärrvärmeanläggningen 1983, I Färila 1995 och i Järvsö 1998.

Var kommer Ljusdal Energis värme från?

Vi eldar mest skogsbränslen, i Ljusdal mest sågspån och bark, i Färila och Järvsö enbart flis. När det är riktigt kallt så går det lite olja ungerfär 2-3 % av årsproduktionen

Är det Ljusdal Energi som äger kundcentralen?

Nej - Det är kundens egen. Ljusdal Energi kan om så önskas bygga kundcentralen på entreprenad åt kunden.

Kan jag få fjärrvärme till mitt hus?

Det beror lite på var du bor. Ljusdal Energis nät omfattar framför allt tätorterna Ljusdal, Färila och järvsö. Kontakta vår kundservice så får du besked.

Kommer priset på fjärrvärme att vara stabilt även i framtiden?

Ja — Även under tioårsperioden 1997-2006 är det fjärrvärmen som har de lägsta prisökningen och den lugnaste prisutvecklingen. Därför kan man med bestämdhet säga att fjärrvärme är och kommer att vara en stabilare lösning som står sig väl ekonomiskt jämfört med andra alternativ.

Är det fjärrvärmevatten i radiatorerna?

Nej - I fjärrvärmecentralen förs värmen över från fjärrvärmenätets cirkulerande vatten till kundens radiatorsystem via en värmeväxlare. På samma sätt värms kallvatten upp till varmvatten i obegränsad mängd. Vattnet man tappar i kranen är alltså uppvärmt kallvatten och inte fjärrvärmevatten.

Är man låst till fjärrvärme när man anslutit sig?

Nej - Man kan säga upp sitt abonnemang på tre månader och gå över till andra uppvärmningsformer.

Hur säker är leveransen av fjärrvärme?

Mycket säker - Våra anläggningar har ett antal reservpannor som säkrar produktionen. Och skulle det bli en läcka i fjärrvärmenätet kan vi, med hjälp av ventiler, dela upp nätet i mindre delar för att bibehålla jämn värme.

Varför kokar inte fjärrvärmevattnet när det når över 100°C ?

Vatten får en högre kokpunkt ju högre tryck det utsätts för. Trycket i fjärrvärmenätets ledningar är väldigt högt. Det höga trycket trycker fram vattnet upp till fastigheter som ligger högt placerade i fjärrvärmenätet.

Hur stora förluster har fjärrvärmen i ledningarna?

Mycket små - Det rör sig om mindre än 6%.

Går det att betala sina fakturor via autogiro?

Ja - Det går alldeles utmärkt. Hör av dig till vår kundservice, så skickar vi blankett till dig.

Vad menas med "normalår"?

"Normalår" är ett index för att kontrollera om värmeförbrukningen är större eller mindre än normalt. Med hjälp av SMHI:s energi-index får vi fram den normala energiförbrukningen månad för månad under perioden 1970- framåt. Vi får också fram antal timmar per månad som temperaturen understigit +17 grader. Med hjälp av dessa index skapar vi ett "normalår" som vi jämför anläggningens förbrukning med för att kunna se om den är rimlig. Normalårsförbrukningen används sedan för att räkna fram abonnemangseffekten varje år.

Vad är fjärrvärmerören gjorda av?

Själva rören är gjorda av stål. Utanpå finns ett lager av polyuretanskum som har en mycket bra isoleringsförmåga, och ytterst finns en mantel av PEH-plast som skyddar isoleringen.

Kallnar inte vattnet när det skall transporteras så långt i marken?

Avsvalningen är mycket liten eftersom skumisoleringen är mycket effektiv.

Får man komplettera med annan värmekälla?

Ja, det är helt upp till dig om du vill ha någon mer värmekälla (tex kamin) förutom fjärrvärmen. Prissättningen av fasta avgiften sker utifrån förbrukningen och kommer att korrigeras efterföljande år. Vid tex vedpanna får systemet ej sammankopplas med vår fjärrvärme då det påverkar säkerheten.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se