Logotyp
Logotyp
Sök

Infärgning (grönt vatten)

Infärgning (grönt vatten)

Infärgning av vatten Grönt vatten i fjärrvärmenätet.

För att öka säkerheten i vårt fjärrvärmenät och fjärrvärmecentraler ute hos kunderna kommer vi att påbörja infärgning av fjärrvärmevattnet .
Om varmvattenväxlaren läcker kan fjärrvärmevattnet blandas med fastighetens kranvatten, då kan ert varmvatten bli svagt grönfärgat. Färgämnet är helt ofarligt.

Syftet med infärgningen är att hitta läckage i er värmeväxlare för tappvarmvatten. Denna metod är vanligt förekommande i fjärrvärmesystem i sverige.
Miljökontoret i Ljusdals kommun är informerade.

Pyranin (Adjunct CL) är godkänt för läckagesökning av Livsmedelsverket. Löst i vatten ger Pyranin en fluoroscerande grön färg. Metoden att använda Pyranin vid läckagesökning har använts under flera årtionden och innebär inga hälsorisker.

Mer information finns i länkarna nedan:

Frågor och svar , 20.2 kB.

Adjunct CL , 26.2 kB.

Adjunct CL - SDB , 48.8 kB.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se