Logotyp
Logotyp
Sök

Brandröken kan komma att påverka dricksvattnets smak och lukt

Det kan förekomma att dricksvattnet smakar och luktar brandrök.

På grund av bränderna som nu härjar i vår kommun, kan dricksvattnet komma att smaka och lukta brandrök. Detta kan då komma att gälla hela Ljusdals kommun.

Detta beror på att många av våra vattenverk avluftar vattnet som en del av reningsprocessen.
Vi försöker, när det är möjligt, att parera och stänga av luftningen periodvis.

Det bedöms inte som hälsofarligt att dricka och använda vattnet.

Vi vill även påminna om att vi fortsatt uppmanar att vara sparsam med att använda dricksvattnet till annat än vad som är nödvändigt - för tips, följ denna länk.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se