Logotyp
Logotyp
Sök

Taxejusteringar för Elnät, VA och Renhållning

Från och med 2020-01-01 kommer taxorna för elnät, vatten och avlopp samt renhållning att justeras.

Anledningen till att Ljusdal Energi behöver genomföra dessa taxejusteringar är delvis att ägaren (Ljusdals kommun) ökat avkastningskraven på bolagen i koncernen med 3,3 miljoner kronor.

Utöver de ökade avkastningskraven påverkar också regeringens beslut att införa förbränningsskatt på hushållsavfall koncerenens kostnader. Med införandet av förbränningsskatten på hushållsvafall ökar koncernens kostnader med 800 000 - 1 000 000 kronor per år.

De nya taxorna hittar du längst ner på denna sida.
Samtliga taxor och priser på hemsidan uppdateras 2019-12-16.

Dokument:
VA-taxa giltig from 2020-01-01
Elnätspriser giltiga from 2020-01-01
Renhållningstaxa giltig from 2020-01-01
Prislista fettavskiljare giltig from 2020-01-01

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se