Logotyp
Logotyp
Sök

Linjeröjning, lågspänningsnät

Vi utför just nu linjeröjning i lägspänningsnätet i vårt område.

Från och med idag och ungefär två veckor framåt kommer vår elnätspersonal att utföra linjeröjning i lågspänningsnätet.

Detta görs genom att vi röjer upp ledningsgator osv från träd och grenar som riskerar ramla ner på elledningarna vid till exempel snöfall och hårdare vindar.

Syftet med linjeröjning är att säkra elleveransen vid till exempel snöfall eller hårdare vind.

Elleveransen kommer under arbetets gång inte att påverkas.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se