Logotyp
Logotyp
Sök

Inlämning av trädgårdsavfall - lupiner

Blomsterlupiner och andra invasiva växtarter går bra att lämna in på vår återvinningscentral men de måste packas i en tätt försluten påse och ska kastas bland brännbart material, inte bland övrigt trädgårdsavfall.

Lupiner är vackra, men de är klassificerade som en invasiv främmande art vilken hotar vår övriga flora. När lupiner eller andra invasiva växtarter rensats bort är det viktigt att de hanteras på ett sätt som förhindrar ytterligare spridning i naturen.

Invasiva växtarter får lämnas in på Åkerslunds återvinningscentral men ska sorteras som brännbart avfall i en tätt försluten, genomskinlig plastpåse. Försök gärna att få med så lite jord som möjligt i plastpåsen då jorden kan påverka förbränningen negativt.

Dessa växtarter får alltså inte sorteras med övrigt trädgårdsavfall och ska heller inte läggas bland vanlig hemmakompost. Tänk också på att inte frakta lupiner eller andra invasiva växter (oförpackade) på öppet släp då detta kan bidra till ytterligare fröspridning i naturen.

För att läsa mer om invasiva främmande arter och vad du kan göra för att minska spridningen, besök gärna Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/djur/invasiva-frammande-arter.html

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se