Logotyp
Logotyp
Sök

Taxejusteringar för Elnät, VA och Renhållning

Prislistorna har inför 2021 justerats och finns nu att läsa här på vår hemsida.

Från och med 2021-01-01 kommer prislistorna för elnät, vatten och avlopp samt renhållning att justeras.

Prislistan för 2021 gällande VA hittar du här.
Prislistan för 2021 gällande Elnät hittar du här.
Prislistan för 2021 gällande Renhållning hittar du här.

Priserna för fjärrvärme kommer inte att justeras inför 2021 och de priser som gällt from 2020-01-01 är alltså de priser som gäller även för 2021.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se