Logotyp
Logotyp
Sök

Angående risk för vattenbrist

SMHI's varning för vattenbrist i små vattenmagasin i Gävleborgs län kvarstår.

SMHI's varning för vattenbrist i de små magasinen i Gävleborgs län kvarstår. Detta kan påverka dig med egen brunn men i dagsläget påverkar det inte leveransen av det kommunala dricksvattnet.

Vi på Ljusdal Energi levererar nämligen till absolut största del vårt dricksvatten från stora magasin där vi i dagsläget inte kan se någon påverkan på grundvattennivåerna. Detta innebär dock att vi skall fortsätta att vara rädda om vårt vatten och använda det på rätt sätt – det är trots allt det viktigaste vi har.

Här nedan kommer vi kortfattat förklara skillnaden på små och stora magasin samt hur de olika typerna normalt används.

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. De återfinns i princip i hela Sverige i till exempel morän och urberg. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. De finns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) samt ibland i sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika allmänt förekommande i Sverige som små magasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om vattenmagasin på SGU's hemsida.

Källa:
SMHI.se
SGU.se

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se