Logotyp
Logotyp
Sök

Dricksvattnet i Färila håller bra kvalitet

Vi tar nu bort den kokningsrekommendation som legat ute sedan i tisdags, 14/11.

Vattnet håller bra kvalitet, visar de provtagningar vi genomfört 15/11, 16/11 samt 17/11.

Ljusdal Vatten vidtog den här åtgärden som en säkerhetsåtgärd, i enlighet med de bestämmelser som styr vår verksamhet. Ett fel i kommunikation mellan vattenverket och en av våra vattenreservoarer gjorde att reservoaren inte fylldes på. Så småningom tog vattnet i reservoaren, och i ledningsnätet, slut och många kunder stod helt utan vatten.

Våra kunders hälsa har högsta prioritet och i den uppkomna situationen kunde vi inte garantera fullgod kvalitet på vattnet. Det finns en viss risk för att olika typer av bakterier etablerar sig i tomma vattenledningar. Detta ville vi undvika genom att omsätta mycket vatten i systemet, rekommendera kunderna att koka sitt vatten samt ta det antal prover som regelverket anger.

Nu känner vi oss trygga med att vårt viktigaste livsmedel håller bra kvalitet i Färila och åter kan användas till matlagning och dryck.

Vi tackar våra kunder för visat tålamod!


Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se