Logotyp
Logotyp
Sök

Personuppgifter

Information till kund gällande behandling av personuppgifter

Ljusdal Energi-koncernen tillhandahåller samhälleliga tjänster och det föreligger ett allmänt intresse för att dessa ska utföras. Nödvändiga personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.
Den registrerade har rätt att begära ändring om skäl föreligger.

Kontakta därför kundservice på tel: 0651-760 750 eller info@ljusdalenergi.se.
Vid klagomål gällande felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av bolaget på ett tillfredställande sätt kan Datainspektionen kontaktas
på tel: 08-657 10 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se