Logotyp
Logotyp
Sök

Sophämtning

Sophämtning

Prislista 2020

Fullständig avfallstaxa - prisbilaga 2020
Taxa containerhämtning grovsopor hushåll 2020

Årskostnad för dig med permanentbostad

Hämtning varannan vecka

Permanentbostad, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 460 kr

1 460 kr

1 460 kr

1 460 kr

1 460 kr

Hämtningsavgift

338 kr

1 012 kr

1 579 kr

2 815 kr

5 024 kr

Totalt inkl moms

1 798 kr

2 474 kr

3 039 kr

4 275 kr

6 484 kr


Hämtning var fjärde vecka (ej valbart utan matavfallsinsamling)

Permanentbostad, kärl

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 460 kr

1 460 kr

1 460 kr

1 460 kr

Hämtningsavgift

506 kr

790 kr

1 408 kr

2 511 kr

Totalt inkl moms

1 966 kr

2 250 kr

2 868 kr

3 971 kr


Årskostnad för dig med fritidshus

Hämtning varannan vecka

Fritidshus, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

800 kr

800 kr

800 kr

800 kr

800 kr

Hämtningsavgift

119 kr

354 kr

546 kr

978 kr

1 742 kr

Totalt inkl moms

919 kr

1 1154 kr

1 346 kr

1 778 kr

2 542 kr


Hämtning var fjärde vecka (ej valbart utan matavfallsinsamling)

Fritidshus, kärl

190 l

240 l

370 l

Grundavgift

800 kr

800 kr

800 kr

Hämtningsavgift

176 kr

273 kr

489 kr

Totalt inkl moms

976 kr

1 073 kr

1 289 kr


Årskostnad för verksamhet (kärl)

Hämtning varannan vecka

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

Hämtningsavgift

338 kr

1 017 kr

1 579 kr

2 815 kr

5 024 kr

Totalt inkl moms

1 447 kr

2 126 kr

2 688 kr

3 924 kr

6 133 kr


Hämtning varje vecka

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

Hämtningsavgift

680 kr

2 034 kr

3 158 kr

5 630 kr

10 047 kr

Totalt inkl moms

1 789 kr

3 143 kr

4 267 kr

6 739 kr

11 156 kr


Hämtning två ggr/vecka

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

Hämtningsavgift

1371 kr

4 069 kr

6 311 kr

11 255 kr

20 094 kr

Totalt inkl moms

2 480 kr

5 178 kr

7 420 kr

12 334 kr

21 203 kr


Årskostnad för verksamhet (container)

Hämtning varannan vecka

Verksamhet, container

3 m3

4 m3

8 m3

Grundavgift

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

Hämtningsavgift

24 382 kr

30 462 kr

64 003 kr

Totalt inkl moms

25 491 kr

31 571 kr

65 112 kr


Hämtning varje vecka

Verksamhet, container

3 m3

4 m3

8 m3

Grundavgift

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

Hämtningsavgift

48 770 kr

60 924 kr

128 007 kr

Totalt inkl moms

49 879 kr

62 033 kr

129 116 kr


Hämtning två ggr/vecka

Verksamhet, container

3 m3

4 m3

8 m3

Grundavgift

1 109 kr

1 109 kr

1 109 kr

Hämtningsavgift

97 538 kr

121 854 kr

256 006 kr

Totalt inkl moms

98 647

122 963 kr

257 115 kr


Övriga tjänster

Övriga tjänster

Pris inkl moms

Extrasäck/Kärl

130 kr

Kärlbyte

294 kr

Extra hämtning/budning (inom ord. tur)

130 kr/kärl

Extra hämtning/budning (utom ord. tur)

253 kr/kärl

Löst avfall, m3

444 kr/m3

Dragväg - tillägg för hämtning av kärl i soprum

351 kr/år

 
Saknar du någon prisuppgift?
Ring oss då gärna på 0651-760 750.

 

Prislista 2019

Fullständig avfallstaxa - prisbilaga 2019
Taxa containerhämtning grovsopor hushåll 2018

Årskostnad för dig med permanentbostad

Hämtning varannan vecka

Permanentbostad, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 415 kr

1 415 kr

1 415 kr

1 415 kr

1 415 kr

Hämtningsavgift

300 kr

900 kr

1 405 kr

2 505 kr

4 470 kr

Totalt inkl moms

1 715 kr

2 315 kr

2 820 kr

3 920 kr

5 885 kr


Hämtning var fjärde vecka (ej valbart utan matavfallsinsamling)

Permanentbostad, kärl

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 415 kr

1 415 kr

1 415 kr

1 415 kr

Hämtningsavgift

455 kr

705 kr

1 255 kr

2 235 kr

Totalt inkl moms

1 870 kr

2 120 kr

2 670 kr

3 650 kr


Årskostnad för dig med fritidshus

Hämtning varannan vecka

Fritidshus, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

775 kr

775 kr

775 kr

775 kr

775 kr

Hämtningsavgift

105 kr

315 kr

485 kr

870 kr

1 550 kr

Totalt inkl moms

880 kr

1 090 kr

1 260 kr

1 645 kr

2 325 kr


Hämtning var fjärde vecka (ej valbart utan matavfallsinsamling)

Fritidshus, kärl

190 l

240 l

370 l

Grundavgift

775 kr

775 kr

775 kr

Hämtningsavgift

155 kr

245 kr

435 kr

Totalt inkl moms

930 kr

1 020 kr

1 210 kr


Årskostnad för verksamhet (kärl)

Hämtning varannan vecka

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

Hämtningsavgift

300 kr

900 kr

1 405 kr

2 505 kr

4 470 kr

Totalt inkl moms

1 375 kr

1 975 kr

2 480 kr

3 580 kr

5 545kr


Hämtning varje vecka

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

Hämtningsavgift

605 kr

1 810 kr

2 810 kr

5 010 kr

8 940 kr

Totalt inkl moms

1 680 kr

2 885 kr

3 885 kr

6 085 kr

10 015 kr


Hämtning två ggr/vecka

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

Hämtningsavgift

1 220 kr

3 620 kr

5 615 kr

10 015 kr

17 880 kr

Totalt inkl moms

2 295 kr

4 695 kr

6 690 kr

11 090 kr

18 955 kr


Årskostnad för verksamhet (container)

Hämtning varannan vecka

Verksamhet, container

3 m3

4 m3

8 m3

Grundavgift

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

Hämtningsavgift

21 695 kr

27 105 kr

56 950 kr

Totalt inkl moms

22 770 kr

28 180 kr

58 025 kr


Hämtning varje vecka

Verksamhet, container

3 m3

4 m3

8 m3

Grundavgift

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

Hämtningsavgift

43 395 kr

54 120 kr

113 900 kr

Totalt inkl moms

44 470 kr

55 195 kr

114 975 kr


Hämtning två ggr/vecka

Verksamhet, container

3 m3

4 m3

8 m3

Grundavgift

1 075 kr

1 075 kr

1 075 kr

Hämtningsavgift

86 790kr

108 425 kr

227 795 kr

Totalt inkl moms

87 865 kr

109 500 kr

228 870 kr

Övriga tjänster

Övriga tjänster


Pris inkl moms

Extrasäck/Kärl


115 kr

Kärlbyte


285 kr

Extra hämtning/budning (inom ord. tur)

140-370 l

115 kr/kärl


660 l

225 kr/kärl

Löst avfall, m3


395 kr/m3

Dragväg - tillägg för hämtning av kärl i soprum


340 kr/år

 
Saknar du någon prisuppgift?
Ring oss då gärna på 0651-760 750.

 

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se