Logotyp
Logotyp
Sök

Elcertifikat

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat har införts för att främja miljövänlig elproduktion. Det innebär att staten tilldelar alla elproducenter ett elcertifikat för varje MWh (megawattimme) el som produceras från en förnybar energikälla - t.ex vindkraft, biobränsle, småskalig vattenkraft, vågenergi, solenergi och geotermi.

Att minska miljöpåverkan ligger i allas intresse. Därav finns elcertifikat som främjar förnybara energikällor samtidigt som de gör de mindre lönsamt med icke-hållbar elproduktion. Från och med 1 maj 2003 införde Sveriges riksdag ett beslut om att införa ett system för att stimulera användningen av förnyelsebara energikällor och främja miljövänlig elproduktion. Alla elproducenter tilldelas då med ett elcertifikat för varje MWh (megawattimme) el som produceras från en förnybar energikälla och är enligt lag skyldiga att köpa elcertifikat för sina kunder motsvarande en viss andel. Lagen om kvotplikt (andelen) gäller för närvarande fram till och med år 2035. Undantag finns för kunden som definieras som elintensiv industri.

Vad betyder det för dig som kund?

Med elcertifikat är du med och bidrar till en mer hållbar och miljövänlig elproduktion. Du ser till att mer av din el kommer från förnybara energikällor.

Vad är en förnybar energikälla?

En förnybar energikälla är en energikälla som i snabb takt kan förnya sig. En gemensam nämnare för de flesta energikällor är solen, som styr väderfenomenen.

Elkällor som är förnybara och har rätt till elcertifikat:

  • Vindkraft
  • Vågenergi
  • Solenergi
  • Geotermi
  • Biobränsle
  • Småskalig vattenkraft

Pris

Priset på elcertifikat är för dig som har rörligt avtal för 3,25 öre/kWh från och med 2013-01-01.

Exempel baserat på 20 000 kWh i årsförbrukning avseende 2014

Det innebär 229 kr per elcertifikat. 20 000 kWh = 20 MWh 20 MWh x kvotplikt (14,2%) = 2,84 st elcert. 2,84 elcertifikat x 229 kr = 650 kr. Ett annat sätt att uttrycka detta på är: 20 000 kWh x 3,25 öre/kWh, vilket naturligtvis ger samma resultat dvs 650 kr. Det är så vi redovisar kostnaden för elcertifikat på din elfaktura. OBS! Moms tillkommer på elcertifikatkostnaden.

Lagen om elcertifikat (Lag 2011:1200)

Kvotplikt

ÅRKvotplikt


ÅRKvotplikt
2006

12,6%


2021

25,5%

2007

15,1%


2022

25,8%

2008

16,3%


2023

25,4%

2009

17,0%


2024

24,4%

2010

17,9%


2025

27,2%

2011

17,9%


2026

28,0%

2012

17,9%


2027

29,3%

2013

13,5%


2028

29,8%

2014

14,2%


2029

30,4%

2015

14,3%


2030

29,9%

2016

23,1%


2031

28,4%

2017

24,7%


2032

26,8%

2018

29,9%


2033

24,5%

2019

30,5%


2034

22,1%

2020

26,5%


2035

20,6%


Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se