Logotyp
Logotyp
Sök

Konsumenträtt

Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss på Ljusdal Energi. Därför är det ytterst viktigt att du hör av dig om du skulle vara missnöjd med något så vi kan rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.

Kontakta vår Kundservice om du vill framföra klagomål eller synpunkter. Där får du snabba svar och de kan vägleda dig till rätt person som kan hjälpa dig med ditt ärende. För att underlätta kontakten med Kundservice är det bra om du har kunduppgifter nära tillhands och eventuella underlag gällande ärendet.

Kontaktuppgifter samt aktuella öppettider hittar du på vår hemsida under Kundservice.

Ångerrätt och köp på distans

Enligt lagen om distansavtal utanför affärslokal har du rätt till 14 dagars ångerrätt. För att ångra ett avtal tar du kontakt med vår Kundservice.

Klagomålshantering/Reklamation

Klagomål lämnas skriftligt till Kundservice via brev eller e-post.

Berätta vad du är missnöjd med, eventuella skadeståndsanspråk och ange dina kontaktuppgifter samt anläggningsnummer som finns angivet på din elfaktura. Detta underlättar för oss när vi ska kontakta dig i ärendet.

Rådgivning

För rådgivning kan du alltid kontakta konsumentrådgivaren i den kommun du bor i eller vända dig till Konsumentverket. Även Konsumenternas elrådgivningsbyrå ger dig en opartisk och kostnadsfri vägledning om elmarknaden. Du kan också vända dig till Statens Energimyndighet för att få information om oberoende användarrådgivning och råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler

Prövning och omprövning

Om du är missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

  • Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet.
  • Integritetsskyddsmyndigheten är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor som gäller t.ex. personuppgiftslagen eller inkasso och kreditupplysning.
  • Allmänna reklamationsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.
  • Allmän domstol Du kan även vända dig till allmän domstol (tingsrätt) för prövning av tvist. För hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder ditt ärende.

Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se