Logotyp
Logotyp
Sök

Avtal och priser

Avtal och priser

Fjärrvärmetaxan består av tre avgiftsbestämmande komponenter:

  • Fast avgift
  • Effektavgift
  • Energiavgift

Vilken taxa fastigheten debiteras beror på inom vilket effektintervall den tillhör.
Dvs utifrån årsförbrukningen för fastigheten.

2022

Gäller från 1 januari 2020. Priset är inkl. moms.

Taxa

Effektintervall

Fast avgift

Effekt

Energi

EN1

10-19 kW

800 kr/år

572,50 kr/kW

562,50 kr/MWh

EN2

20-300 kW

1 125 kr/år

572,50 kr/kW

558,75 kr/MWh

EN3

301-2000 kW

20 250 kr/år

515 kr/kW

558,75 kr/MWh


Småhus

Årlig förbr. kwH

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

15 000

14 962,50

6 525

8 437,50

20 000

17 775

6 525

11 250

30 000

25 462,50

8 587,50

16 875

40 000

33 207,50

10 857,50

22 350


Flerbostadshus

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

80

65 862,50

21 162,50

44 700

193

157 054

49 215

107 839

500

404 733

125 358

279 375

1000

798 975

240 225

558 750


Lokaler

Årlig förbr. MWh

Total kr/år

Fast kostnad kr/år

Rörlig kostnad kr/år

80

71 015

26 315

44 700

193

169 096,25

61 257,50

107 838,75

500

438 530

159 155

279 375

1000

845 090

286 340

558 750


Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se