Logotyp
Sök

Information

Information

Ljusdal Vatten ansvarar för kommunalt VA i kommunen. Vi har 14 vattenverk och 19 avloppsreningsverk med varierande storlek och behandlingsprocesser. VA-verksamheten är ett så kallat taxekollektiv där de avgifter kunderna betalar skall täcka alla omkostnader.

VA-verksamheten bedrivs från och med 2011-01-01 i bolagsform, dock är fortfarande Kommunfullmäktige beslutsfattare och juridiskt ansvarig i många frågor.

Vattenmätare

Vattenmätaren ägs och tillhandahålls av Ljusdal Energi. Fastighetsägaren ansvarar för upprättande och underhåll av vattenmätarplatsen. För beskrivning om hur vattenmätare skall placeras klicka här.

Byte av vattenmätare

Ljusdal Vatten påbörjar årets byten av vattenmätare i februari. Vattenmätare ska bytas regelbundet, i enlighet med SWEDACS föreskrifter, för att säkerställa korrekt mätning. Inför mäterbyten gör Ljusdal Vatten utskick till fastighetsägare, där tidpunkt för bytet anges. Tidpunkten anges i intervall om en timme.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma vid angiven tidpunkt, måste ni kontakta oss för byte av tid. Avgift (prislista för övriga avgifter) för förgävesbesök tas ut om Ljusdal Vattens personal inte kan byta mätaren.

I samband med bytet kommer vi att kontrollera att mätplatsen är utformad i enlighet med gällande föreskrifter, bl a att mätaren är placerad i lämplig höjd, är lättåtkomlig, sitter monterad på en konsol och att avstängningsventiler finns.

Ljusdal Vatten följer Svenskt Vattens riklinjer om hur vattenmätare skall vara placerad.

Att mätplatsen är korrekt är en arbetsmiljöfråga för vår personal, men är också något som kan krävas av försäkringsbolag. Egen avstängningsventil är också en fördel om ni vill stänga av vattnet, då ni inte behöver kontakta Ljusdal Vatten för stängning av servisventil, vilket medför en kostnad.


Vattenfakta

Vi har sammanställt fakta om vattenkvalitén i våra olika vattenverk.

Klicka här för att se halter av ämnen där du bor.

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se