Logotyp
Logotyp
Sök

Bestämmelser

Bestämmelser

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxebestämmelser och allmänna bestämmelser för kommunalt VA, vilka började gälla 2012-01-01. Det är viktigt att du som fastighetsägare och abonnent är medveten om de föreskrifter som gäller.

De allmänna bestämmelserna beskriver den praktiska användningen av VA-anläggningen, vilket ansvar och rättigheter fastighetsägaren kontra VA-bolaget har. I ABVA beskriv t ex hur vattenmätaren skall skötas eller vad som får släppas ut i avloppet. Klicka här för fullständig ABVA. , 25.9 kB.

Taxebestämmelserna styr hur olika avgifter för kommunalt VA tas ut. Den nya taxekonstruktionen syftar till en rättvisare fördelning av VA-avgifter, vilket innebär att vissa abonnenter får en högre VA-avgift och vissa en lägre än med den gamla konstruktionen. Avgift för lägenheter och lokaler har tagitss bort och ersätts med en avgift beroende på antal och storlek av vattenmätare, detta för att förenkla hantering och förståelse för hur en viss fastighet debiteras.

Förutom brukningsavgifter styr taxebestämmelserna hur anslutningsavgifter och andra avgifter, t ex vinterförvaring av mätare eller avstängning av ventil, tas ut.
Klicka här för Taxebestämmelser. , 43.9 kB.

Förutom dessa gäller även:

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se