Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser

Priser giltiga från och med 2023-01-01

På grund av den höga inflationen och stigande priser på bland annat el men framför allt på kemikalier som används i våra vatten- och reningsverk behöver vi justera priserna inför 2023.

Prisjusteringen som börjar gälla från och med 1 januari 2023 innebär en höjning om 3% på de fasta avgifterna och en höjning om 11% på de rörliga avgifterna.

För en ”normalvilla” ansluten till det kommunala ren-, spill- och dagvattennätet och med en förbrukning på 150 m3 per år innebär prisjusteringen en förhöjd årskostnad på ca 890 kronor inklusive moms, eller ca 74 kronor i månaden.

Du som nyttjar ditt vatten och avlopp med eftertanke påverkas av prisjusteringen i lägre utsträckning. Att jobba aktivt med att se till så att det inte finns några läckande kranar, toalettstolar och se till så att man inte förbrukar vatten i onödan blir allt viktigare för att undvika onödiga kostnadsökningar i samband med prisjusteringen.OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


2 478 kr

3 097,50 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

2 627 kr

3 283,75 kr


5-6 qn

19 053 kr

23 816,25 kr


>10 qn

97 276 kr

121 595 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


13,12 kr

16,40 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


23,20 kr

29,00 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


36,32 kr

45,40 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


745 kr

921,25 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


31,68 kr

39,60 kr

*2,5 qn = Villamätare

Brukningsavgifter 2023 , 290.5 kB.
Övriga avgifter kommunalt VA 2023 , 123.1 kB.Priser giltiga från och med 2021-01-01OBS! Klicka här för att läsa mer om hur priserna för vatten och avlopp ska läsas.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


2 405 kr

3 006,25 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

2 551 kr

3 188,75 kr


5-6 qn

18 498 kr

23 122,50 kr


>10 qn

94 443 kr

118 053,75 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


11,70 kr

14,63 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


21,00 kr

26,25 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


32,70 kr

40,88 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


723 kr

903,75 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


30,75 kr

38,44 kr

*2,5 qn = Villamätare

Brukningsavgifter 2022 , 237.3 kB.
Övriga avgifter kommunalt VA 2022 , 184 kB.

Prisjustering VA from 1 januari 2023

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se