Logotyp
Logotyp
Sök

Priser

Priser

Priser giltiga från och med 2019-01-01

Från och med 2019-01-01 gäller nya priser, som ersätter de från 2018-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


1 955 kr

2 443,75 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

2 074 kr

2 592,50 kr


5-6 qn

15 033 kr

18 791,25 kr


>10 qn

76 751 kr

95 938,75 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


9,45 kr

11,81 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


17,05 kr

21,31 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


26,50 kr

33,12 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


588 kr

735 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


25 kr

31,25 kr

*2,5 qn = Villamätare

Klicka här för att läsa mer om hur VA-avgiften är uppbyggd.

Brukningsavgifter 2019


Anslutningsavgifter 2019


Fettavskiljare 2019


Priser giltiga från och med 2018-01-01

Från och med 2018-01-01 gäller nya priser, som ersätter de från 2017-01-01. Detta gäller brukningsavgifter och anslutningsavgifter.

Avgift utgår per fastighet med


Exkl. moms

Inkl. moms

Årsavgift per fastighet / abonnemang


1 836 kr

2 295 kr

Årsavgift per mätare och storlek

2,5 qn*

1 947 kr

2 433,75 kr


5-6 qn

14 115 kr

17 643,75 kr


>10 qn

72 067 kr

90 083,75 kr

Avgift per förbrukad m³ renvatten


8,85 kr

11,06 kr

Avgift per förbrukad m³ spillvatten


16,00 kr

20,00 kr

Avgift per förbrukad m³ ren- och spillvatten


24,85 kr

31,06 kr

Årsavgift dagvatten småhusfastighet


552 kr

690 kr

Årsavgift dagvatten annan fastighet
per tariffenhet


23,30 kr

29,13 kr

*2,5 qn = Villamätare

Klicka här för att läsa mer om hur VA-avgiften är uppbyggd.


Brukningsavgifter 2018
Anslutningsavgifter 2018
Dagvattenavgifter 2018
Fettavskiljare 2018Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se