Logotyp
Logotyp
Sök

Vatten

Vatten

Vi är en av kommunens största leverantörer av livsmedel.

Dricksvatten är ett livsmedel. Vi levererar 50 ton per år - direkt hem till dig. Dessutom tar vi hand om resterna, detta för en kostnad av endast 8 kr om dagen.

Kärnverksamheten omfattar drift, underhåll och förnyelse av kommunens allmänna vatten- och avloppsanäggningar. Vi distribuerar ungefär 1,4 miljoner m3 dricksvatten via våra 14 vattenverk.

Vi avleder dessutom ungefär 1,9 miljoner m3 spillvatten till 17 avloppsreningsverk.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se