Logotyp
Logotyp
Sök

Vatten

Vatten

Vi är en av kommunens största leverantörer av livsmedel.

Kärnverksamheten omfattar drift, underhåll och förnyelse av kommunens allmänna vatten- och avloppsanäggningar. Vi distribuerar ungefär 1,4 miljoner m3 dricksvatten via våra 14 vattenverk.

Vi avleder dessutom ungefär 1,9 miljoner m3 spillvatten till 17 avlopps-reningsverk.

Vill du lära dig mer om vatten, har du frågor om kvalitén på dricksvattnet?
Under Frågor och Svar har vi samlat massor av information.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se