Logotyp
Logotyp
Sök

Fjärrvärme

Fjärrvärme

- ett miljövänligare alternativ

Fjärrvärme är faktiskt den vanligaste formen för uppvärmning i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Namnet till trots så är värmen alltid lokalproducerad.

Fjärrvärme leds via kulvertrör i marken från värmeverket till din villa. Rören ansluts till en fjärrvärmecentral hemma hos dig, som i sin tur överför värmen till element eller golvvärme samt kranar och duschar. Det enda du behöver göra är i princip att ställa in hur varmt du vill ha det – sen sköter fjärrvärmecentralen resten.

Spar på resurserna

Fjärrvärmen tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade, med det menas att bränslet består av olika former av rester. I Ljusdal består uppvärmning mest av grot och bark. Grot står för grenar, rötter och toppar. Grenar och toppar är ett så kallat tredje sortiment efter timmer och massaved. Det är helt enkelt de avverkningsrester som lämnats på hygget. I Färila och Järvsö eldas flis och pellets. Elen som används för att driva våra anläggningar har producerats från vattenkraft, delvis från våra egna vattenkraftverk i Hennan och Bäckebo.

Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier, på så sätt gör fjärrvärmen hela samhället resurs – och energieffektivt.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se