Logotyp
Logotyp
Sök

Ljusnan börjar här

Ljusnan börjar här

Visste du att allt vatten som rinner ned i dagvattenbrunnen hamnar i närmaste vattendrag – ofta helt orenat? Släng därför inte fimpar, snus eller annat skräp som kan spolas ned i brunnen. Tvätta inte heller bilen så att vattnet rinner ned i brunnen. Var med och värna om Ljusnan och våra andra vatten du också.

Vad är dagvatten?
Dagvatten är vatten från regn och snö. Mängden dagvatten beror således främst på nederbörd och avdunstning, men markytans egenskaper har också betydelse. Mark som har dålig förmåga att släppa igenom vatten som exempelvis berg och asfalt ger upphov till mer dagvatten.

Dagvatten avleds från fastigheter via stuprör och dränering och från vägar och uppfarter via dagvattenbrunnar, diken med mera. Dagvattenledningar finns enbart i de centrala delarna av Ljusdal, Järvsö och Färila tätorter.

Biltvätt på gatan eller garageuppfarten
Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet
Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje dag hamnar 2,7 miljoner fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast. Utöver kadmium och plast finns även 7000 olika gifter i en fimp som den dräneras på när den hamnar i dagvattnet och sedan förs gifterna vidare ut i Ljusnan.

Harr

Harr - Ljusnans eleganta drömfisk

Fisken på skylten som förmodligen tog dig hit är alldeles rätt en harr. En för Ljusnan symbolisk fisk då det är en klassisk "harrälv".

Ordet harr betyder närmast "den gråaktiga" och kommer från fornnordiskan. Harren har en svag doft av timjan, därav dess latinska namn (Thymallus thymallus).
Arten känns lätt igen på den höga ryggfenan. Harren kan bli 60 cm med en maxvikt på 3,5 kg. Vanligen stöter man dock på bestånd där de största individerna är upp till 40–50 cm.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se