Logotyp
Logotyp
Sök

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna gällande Vatten och Avlopp.

Jag vill lära mig mer om vatten, har ni några tips?

Ja visst! Det finns bra information i skriften Värt att veta om vatten, framtagen av Svenskt Vatten. Och för skolor rekommenderar vi Vattenskolan.

Vilken hårdhetsgrad har mitt dricksvatten?

I stort sett allt kommunalt vatten i Ljusdals kommun kan betraktas som mjukt. För ett specifikt värde för hårdhet och andra ämnen per ort/vattenverk, klicka här. , 89.1 kB.

Hur gör jag för att analysera mitt dricksvatten?

Ljusdal Vatten provtar och analyserar regelbundet det kommunala dricksvattnet runt om i kommunen. För samfälligheter och för dig med enskild brunn/eget vatten finns det ackrediterade laboratorier att vända sig till. Ljusdal Vatten har ingen möjlighet att bistå vid egen provtagning. Exempel på laboratorier: SGS | EUROFINS


Hur går mina ledningar?

Ljusdal Vatten har ledningskartor fram till förbindelsepunkten, vilken oftast är belägen vid tomtgränsen. Det är fastighetsägaren som har ansvar för ledningar inom fastigheten.

Får jag stänga ventilen för dricksvatten?

Nej, kontakta Ljusdal Vatten om du vill få vatten avstängt vid t ex reparationsarbete eller om huset skall ställas kallt över vintern. Ventilen skall vara åtkomlig.

Får jag ta ned vattenmätaren?

Nej, endast Ljusdal Vattens personal får sätta upp och ta ned vattenmätare. Kontakta oss om du vill få vattenmätaren nedtagen vid t ex reparationsarbete. Skall huset ställas kallt över vintern skall vattenmätaren vinterförvaras hos oss.

Vad får jag inte spola ned i avloppet/toaletten?

Nedspolade föremål kan orsaka stopp i pumpstationer och ledningsnät. Kemikalier kan förstöra reningen i avloppsreningsverket.
Exempel på saker man inte får spola ned:
Annat papper än toalettpapper, bomull, fimpar och snus, kattsand, kemikalier, kondomer, maskin- och motorolja, mediciner, metallföremål, t ex gem och säkerhetsnålar, strumpbyxor, tamponger, bindor, tops, tussar med aceton och nagellack, våtservetter mm.

Tänk också på att fett stelnar och kan orsaka stopp, torka ur stekpannan innan du diskar den!

Missfärgat vatten — vad beror det på?

Järn och mangan finns naturligt i löst form i grundvattnet. När dessa förenar sig med syre bildas fällningar eller avlagringar i ledningsnätet. I samband med vattenavstängningar, t ex vid driftstörningar i vattendistribution eller vid spolning av brandposter kan utfällningarna rivas loss från ledningens sidor. Kommer det missfärgat vatten ur kranen hjälper det nästan alltid att spola kraftigt några minuter. Kontakta Ljusdal Vatten om vattnet förblir missfärgat efter en rejäl renspolning.

Vitt, skummande vatten beror på luft i ledningarna. Detta kan förkomma efter att vattnet varit avstängt. Även detta försvinner efter en stunds spolning.

Kan jag installera avfallskvarn?

Nej, det är inte möjligt eller tillåtet att installera avfallskvarn i Ljusdals kommun. För att system med avfallskvarnar skall fungera måste det finnas ett så kallat rötningssteg i avloppsreningsverket, som behandlar matavfall, vilket inte finns på våra reningsverk. Om man tillför matavfall till reningsverk utan rötning, kan den övriga reningen bli försämrad.


Hur gör jag om jag vill fylla min pool hemma?

Vi åker inte ut och fyller på en pool hemma hos dig. Vår rekommendation är att fylla på med vattenslang från din utkastare hemma hos dig. Köper du vatten från oss så är detta billigare än att ta dit någon som fyller poolen.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se