Logotyp
Logotyp
Sök

Bäckebo

Bäckebo

Vårt vattenkraftverk i Tallåsen.

Bäckebo kraftverk är ett strömkraftverk som utnyttjar fallhöjden på 7,5 meter i Sillerboån. Under ett normalår producerar kraftverket 4,5 GWh. Det motsvarar den mängd el som går åt att försörja cirka 200 eluppvärmda villor under ett år. Kraftverket togs i drift 1992.

Maskinerna i kraftverket består av två stycken flygtpumpar kopplade till var sin växellåda, effekten för respektive maskin är 450 kW. Verkningsgraden vid medelvattenföring är cirka 83%.

Information från: Ljusdal Energi AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se