Logotyp
Logotyp
Sök

Nätpriser

Nätpriser

2019

Gäller från 2019-01-01.

Säkringstariff

Tariff

Lgh
16A

Nät
16A

Nät
20A

Nät
25A

Nät
35A

Nät
50A

Nät
63A

Mätarsäkring A

16

16

20

25

35

50

63

Abonnemangsavgift
kr/år

1 044

2 380

3 416

4 732

6 608

9 464

12 956

Abonnemangsavgift
inkl. moms kr/år

1 305

2 975

4 270

5 915

8 260

11 830

16 195

Nätavgift/Överföringsavgift: 14 öre/kWh (17,50 öre/kWh inkl. moms)

Effekttariff

Över 80 A

E1

E2

 

Tariff

Nät effekt 184

Nät effekt 187

Högspänning

Fast avgift kr/år

5 320

5 320

45 360

Effektavgift kr/kW och år

368

538

396

Nätavgift/Överföringsavgift öre/kWh

14

7,5

5,0

Avgiftsbestämmande effekt är det under året uppmätta toppvärdet av entimmeseffekten.

Alla effektabonnemang faktureras för överuttag av reaktiv effekt.
Fritt reaktivt effektuttag 30% av årseffekten.
Överuttag reaktiv effekt, 20.00 kr/kVAr och månad.

Reaktiv effekt månadsavräknas, d v s månadens uttagna reaktiva effekt (kVAr) avräknas mot 30% av månadens högsta aktiva effekt.

Tariff för byggström

Gäller från 2019-01-01

In- och urkopplingsavgift

1 800 kr *

Mätarhyra

62,50 kr/mån

Abonnemangsavgift upp till 25 A

394 kr/måm

Abonnemangsavgift upp till 80 A

1 080 kr/mån

Överföringsavgift (EN)

14.00 öre/kWh

Energiavgift (EL)

Gällande Anvisningspris

Priser exkl. moms.

* In-och urkopplingsavgift inkluderar 1 månads mätarhyra.

Reducerad skattesats gäller i:

Norrbottens län: samtliga kommuner
Jämtlands län: samtliga kommuner
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län:Torsby
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen


2018

Gäller från 2018-03-01.

Säkringstariff

Tariff

Lgh
16A

Nät
16A

Nät
20A

Nät
25A

Nät
35A

Nät
50A

Nät
63A

Mätarsäkring A

16

16

20

25

35

50

63

Abonnemangsavgift
kr/år

988

2 272

3 256

4 508

6 292

9 012

12 336

Abonnemangsavgift
inkl. moms kr/år

1 235

2 840

4 070

5 635

7 865

11 265

15 420

Nätavgift/Överföringsavgift: 14 öre/kWh (17,50 öre/kWh inkl. moms)

Energiskatten har fr.o.m 1 januari 2018 flyttats från elhandelsbolagen till elnätsbolagen. Därför kommer energiskatten debiteras på din elnätsfaktura framöver. Läs mer på denna sida.

Skattesatsen för full energiskatt (normalskatt) är nu 33,1 öre/kWh (43,8 öre/kWh inkl. moms).
Den reducerade energiskatten är 23,5 öre/kWh (29,38 öre/kWh inkl moms).

Effekttariff

Över 80 A

E1

E2

 

Tariff

Nät effekt 184

Nät effekt 187

Högspänning

Fast avgift kr/år

5 064

5 064

43 200

Effektavgift kr/kW och år

388

518

378

Nätavgift/Överföringsavgift öre/kWh

14

7,5

5,0

*Priser exkl. moms
Avgiftsbestämmande effekt är det under året uppmätta toppvärdet av entimmeseffekten.

Fritt reaktivt effektuttag 30% av årseffekten.
Överuttag reaktiv effekt, 20.00 kr/kVAr och månad.

Reaktiv effekt månadsavräknas d v s månadens uttagna reaktiva effekt (kVAr) avräknas mot 30% av månadens högsta aktiva effekt.

Tariff för byggström

In- och urkopplingsavgift

1 800 kr *

Mätarhyra

62,50 kr/mån

Abonnemangsavgift upp till 25 A

376 kr/mån

Abonnemangsavgift upp till 80 A

1 028 kr/mån

Överföringsavgift (EN)

14.00 öre/kWh

Energiavgift (EL)

Gällande Anvisningspris

Priser exkl. moms.

* In-och urkopplingsavgift inkluderar 1 månads mätarhyra.

Reducerad skattesats gäller i:

Norrbottens län: samtliga kommuner
Jämtlands län: samtliga kommuner
Västerbottens län: samtliga kommuner
Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, och Örnsköldsvik
Gävleborgs län: Ljusdal
Värmlands län:Torsby
Dalarnas län: Malung, Mora, Orsa och Älvdalen

 

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Hotellgatan 6 D
827 32 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se