Logotyp
Logotyp
Sök

Privatpersoner

Vi ansvarar för att du som bor i Ljusdals kommun kan göra dig av med hushållssopor och övrigt avfall så som el- grov- och farligt avfall på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt. På dessa sidor berättar vi hur du som privatperson sorterar ditt avfall och vart du gör av det.

Hushållsavfallet hämtas olika dagar i olika delar av kommunen. Det kan du läsa mer om genom att klicka på länken Hämtningsdagar.

Återvinningscentralen är till för hushållen och det kostar inget att lämna avfallet då kostnaden ingår i sophämtningstaxan. Sortera och kasta avfallet i rätt behållare/container. Rådgör med personalen på återvinningscentralen om du är osäker. För att underlätta avlastningen, sortera gärna avfallet hemma när du lastar släpvagnen eller bilen.

Vi tar bara emot genomskinliga säckar på återvinningscentralen. Om du vill fortsätta att använda färgade säckar måste du skära upp dem så vi ser att det sorteras rätt. Vi rekommenderar att du sorterar ditt avfall redan hemma så blir det lättare när du ska slänga ditt avfall. Det underlättar både för dig och för vår personal, då tempot ofta är högt på återvinningscentralen.

Vanliga hushållssopor hämtar vi normalt varannan vecka beroende på vilket abonemmang du har valt samt beroende på vart i kommunen du bor.

När hämtas soporna?

Om du vill veta när dina sopor hämtas kan du kika på Hämtningsdagar eller logga in och se din nästa tömning på Mina Sidor.

För att sophämtning ska kunna genomföras måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet genom att skotta och sanda vid behov
  • Paketera avfallet väl
  • Se till att locket är stängt
  • Dra fram kärlet och ställ det med lucköppningen mot vägen, max 1,5 meter från vägkanten.
  • Ställ ut kärlet senast 06.00 på hämtningsdagen. Kärlet töms någon gång under dagen, tidpunkten kan variera. Låt sedan kärlet stå kvar till klockan 22.00
  • Har du frågor kring sophämtning kan du kontakta Kundservice.

Enligt miljölagstiftningen ska det finnas ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall på varje fastighet i vårt land. Detta gäller även fritidshus. I abonnemanget ingår hämt­ning och behandling av restavfall till förbränning samt matavfall. Dessutom kan du kostnadsfritt lämna farligt avfall och stort avfall på vår bemannade återvinningscentral.

För dig som bara är i stugan om sommaren räcker det kanske med sommarhämtning. Den sträcker sig mellan vecka 19 till vecka 38, det vill säga från mitten av maj till mitten av september. Du vinterförvarar själv dina sopkärl och ställer fram dem inför sophämtning. Om du vistas i fastigheten utanför perioden för sommarhämtning går det bra att beställa en extratömning.

Om fritidshuset kommer att stå tomt hela året kan du anmäla detta så får du uppehåll i sophämtningen. Då får du inte övernatta i stugan utan endast besöka stugan för tillsyn. Uppehåll söks för 1 år i taget och du meddelar vår Kundservice om ditt uppehåll i god tid innan det skall börja gälla.

Här kan du läsa mer om våra olika abonnemang.

För att fastigheten ska klassas som fritidshus krävs det att ingen person är folkbokförd på adressen.

Grovsopor är stora saker som du varken kan eller får lägga i sopkärlet. Om du inte har möjlighet att köra dina grovsopor till återvinningscentralen så hämtar vi dina grovsopor (4 föremål/kollin per tillfälle). Hämtningen ingår i ditt abonnemang.

Byggavfall ingår inte i grovsophämtning. Byggavfall avser exempelvis element, garderober och virke samt farligt avfall, järnskrot och bildelar. Stora föremål som värmepannor och dylikt kan vi däremot hämta mot en avgift. Kontakta Kundservice för mer information om avgifter.

Läs mer om grovsopor och beställ hämtning här.

Vi ansvarar för slamtömningen av enskilda avlopp i Ljusdals kommun. Utöver den regelbundna slamtömningen erbjuder vi akut slamtömning vid behov.

Vi kommer och tömmer din slamavskiljare en gång per år om du inte har avtalat något annat. Slamtömningsperioden pågår mellan april och november, dock så kan avvikelser förekomma beroende på temperatur och väderförhållanden. Skyltar sätts upp vid väg när det närmar sig slamtömning hos dig. På Mina Sidor kan du registrera dig för aviseringar så att du ungefär två veckor innan tömning får ett mail med en påminnelse om att vi kommer.

Läs mer om slamtömning.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se