Logotyp
Logotyp
Sök

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna.

Vem ansvarar för vägbelysningen?

Det är Ljusdals kommun som ansvarar och driftar vägbelysningen i kommunen (delvis på uppdrag av Trafikverket). Läs mer på www.ljusdal.se

Har ni e-faktura?

Vi erbjuder e-faktura från samtliga bolag som ingår i Ljusdal Energikoncernen.

Vilka betalningsalternativ kan ni erbjuda?

Vi kan i dagsläget erbjuda pappersfaktura, autogiro samt e-faktura. Inget av dessa alternativ innebär någon fakturaavgift.

Autogiro

Varför får jag en faktura då jag har autogiro?

Då beloppet varierar är vi skyldiga att skicka ut en faktura med uppgifter om vad som har förbrukats och hur mycket pengar som kommer att dras från ditt konto. Det går att kombinera e-faktura och autogiro.

Jag har skickat in medgivande men det har inte dragits några pengar på fakturan?

  • Godkännandedatum för autogirot är samma som eller senare än fakturadatum. I det fallet så finns en vanlig OCR-rad på fakturan och inte "Beloppet dras ...".
  • Om så är fallet har fakturan skapats innan medgivandet blev godkänt.
  • Täckning saknas eller banken (bankgirocentralen) har inte kunnat dra beloppet på förfallodagen av andra orsaker. Kunden då måste kontrollera med sin bank.

Om inte fakturan har dragits från mitt konto, kan ni då dra det vid ett senare tillfälle?

Nej det går tyvärr inte. Det finns en säkerhetsspärr som gör att vi inte kan skicka ett betalningsuppdrag avseende en faktura mer än en gång. Du måste då lösa detta själv genom en manuell inbetalning.

Måste jag på medgivandeblanketten kryssa i bolag/nyttigheter?

Inte nödvändigtvis. Om inget val görs, läggs medgivandet upp för hela koncernen, vilket är det normala förfarandet. Sedan är det ändå bara de nyttigheter som berörs som kommer att vara aktiva.

Jag har fått flera olika godkännanden/bekräftelser från min bank?

I normalfallet aktiverar vi ditt medgivande för hela koncernen d v s alla våra bolag och nyttigheter. Det är sedan ändå bara de nyttigheter som berörs som kommer att vara aktiva.

Kan jag/ni plocka bort autogirot från en nyttighet?

Ja, enklast gör du det själv genom att avaktivera medgivande i din internetbank.

Måste jag fylla i en blankett för att få autogiro?

Du kan aldrig aktivera ett autogiro muntligt. Det finns två sätt att aktivera autogirot: Fylla i en medgivandeblankett, skriva under den och skicka in/lämna till oss. Eller genom att aktivera autogirot direkt i din internetbank.

Kan jag ha olika konton till olika nyttigheter eller alternativt autogiro på en nyttighet men inte på en annan?

Ja det går, men du måste kontakta vår kundservice så de kan lösa det till dig.

 

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se