Logotyp
Logotyp
Sök

Anslutning till kommunalt VA

Anslutning till kommunalt VA

Kommunen har fastställda områden där fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. En fastighet utanför dessa områden kan få ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp om det av särskilda skäl är befogat.

Kommunalt vatten och avlopp finns i följande tätorter:

Ljusdal (inkl Hybo och Tallåsen)
Letsbo
Järvsö inkl. Skästra, Kramsta ,Nybo, Nor, Harsa samt Lörstrand (bara spillvatten)
Färila inkl. Korskrogen
Kårböle
Los inkl. Hamra och Tandsjöborg
Ramsjö inkl. Hennan

Kommunalt dagvatten

Dagvattenledningar finns enbart i de centrala delarna av Ljusdal, Järvsö och Färila tätorter. På övriga platser är det fastighetsägarens ansvar att omhänderta det dagvatten som uppstår på fastigheten. Läs mer om dagvatten.

Anslutning

I anslutningsavgiften ingår framdragning av ren-, spill- och dagvattenledningar till fastighetens förbindelsepunkt, vilken oftast är belägen vid tomtgräns. Avgiftens storlek varierar beroende på om fastigheten ansluts till samtliga eller bara vissa av vattentjänsterna ren-, spill- och dagvatten. Avgiften beror också på tomtyta och rådande markförutsättningar.

För anslutningskostnad för en specifik fastighet ber vi dig att fylla i detta formulär så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs via följande formulär (öppnas i ny flik)

Ärendegång anslutning till kommunalt vatten och avlopp:

  1. Prisförfrågan.
  2. Ansökning om anslutning.
  3. Ansökan behandlas.
  4. Anslutningsavtal skickas till fastighetsägare.
  5. Efter att vi fått in ett signerat avtal påbörjas projektering och förbindelsepunktskarta upprättas. Förbindelsepunktskarta skickas tillsammans med fakturan till fastighetsägare.
  6. Efter betald anslutningsavgift kan anläggandet av förbindelsepunkt påbörjas. Tid för anläggande beror på aktuella förutsättningar, om det finns områdesledningar eller inte, anpassningar för grävsäsong, behov av tillstånd etc.
    I normala fall 1-18 månader.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se