Logotyp
Logotyp
Sök

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna gällande Elnät.

Varför byter elnätsföretagen mätare?

Ditt elnätsföretag byter elmätarna och inför månadsvis avläsning för att förenkla och förbättra för kunderna. Den nya lagen om avläsning av mätvärden en gång per månad för samtliga kunder innebär att elnätsföretaget övergår till automatisk mätvärdesinsamling från samtliga kunder. Därför byts alla mätare i hela Sverige.

Vad kostar det för mig att få mätaren bytt?

Din nya mätare kostar dig ingenting extra, utan kan istället bli en effektiv hjälp att hålla nere dina energikostnader. De kostnader elnätsföretagen får genom den nya tekniken, kommer att räknas in i de normala nättarifferna.

Hur fungerar den automatiska avläsningen?

Mätningen sker med en elektronisk elmätare som har en inbyggd eller extern kommunikationsdel. De vanligaste kommunikationsteknikerna är Elnätskommunikation (PLC), Radio och GSM/GPRS (punkt till punkt). Ett insamlingssystem hämtar mätvärden från elmätaren via en multipunkt som generellt är placerad i anslutning till en nätstation. Elmätaren skickar uppgifter om elförbrukningen till elnätsföretaget via det mobila telenätet eller via elnätet. Mätvärdena skickas sedan till elnätsföretagets mätvärdesdatabas, där de kontrolleras och godkänns innan de hämtas av debiteringssystemet.

Hur får jag som kund information om värden inte kommer in?

Skulle det bli något fel i kommunikationen med mätaren får du en preliminär faktura.

Hur länge håller min nya mätare?

De mätare som elnätsföretagen valt är testade och typgodkända av SPSveriges Tekniska Forskningslaboratorium. De har avancerad teknik och det kommer att dröja minst 15 år innan de faller för åldersstrecket.

Hur går ett mätarbyte till?

Montören bryter spänningen i anläggningen genom att skruva ur huvudsäkringarna. Strömmen kommer att vara avstängd i cirka 30 minuter i samband med bytet. Den nya mätaren monteras på samma plats som den gamla mätaren, och kontroll görs av att den är korrekt inkopplad. Huvudsäkringarna skruvas därefter i, spänningen återvänder och den nya mätaren går igång. När mätaren är uppsatt antecknar montören den gamla mätarens slutmätarställning och startmätarställningen på din nya mätare i sin handdator. Därefter lämnar montören en bekräftelse till dig på att mätarbytet är genomfört.

Varför betalar jag både en fast och rörlig elnätsavgift?

Den fasta avgiften är baserad på vilken huvudsäkring som du har d v s vilken effekt som du kan ta ut. Vi måste anpassa vårt nät efter den effekt som våra kunder kan ta ut i från elnätet.

Den rörliga avgiften är en överföringsavgift som är baserad på hur många kilowattimmar som du tar ut i din anläggning d v s transporteras över elnätet.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se