Logotyp
Logotyp
Sök

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna gällande Elnät.

Jag har symptom som är typiska för covid-19, kan ni ändå byta mätare hos mig?
Om din mätare sitter inne i din bostad kommer vi INTE att byta din elmätare om du har symptom eller är sjuk. Om din mätare finns utomhus kan vi genomföra mätarbytet. Det är viktigt att alla följer folkhälsomyndighetens råd och vi ber dig därför att hålla avstånd till montören. Våra montörer är vaccinerade mot covid-19.

Jag är rädd att bli smittad av covid-19.
Ni behöver inte vara hemma eller träffa montören vid mätarbytet. Undantag är om mätaren sitter inne i din bostad, då måste vi bli insläppta. Vi bokar då en tid med dig och vidtar åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Känner du dig ändå osäker kan du kontakta oss så bokar vi en annan tid längre fram. Våra montörer är vaccinerade mot covid-19.

Vad gör jag om min mätare finns inomhus?
Har du din mätare inomhus behöver vi komma in till dig. Om tiden för mätarbytet inte passar behöver du kontakta oss för att boka en ny tid. Är du villaägare sitter din mätare ofta utvändigt på fasaden. Bor du i lägenhet sitter mätaren i trappuppgången eller i källaren. Det innebär att ingen behöver vara hemma när vi kommer och byter din mätare.

Om jag monterar solceller behöver jag få elmätaren utbytt igen då?
Nej, de mätare vi monterar nu är förberedda för att mäta produktion.

Vad händer om det är svårt för er att komma åt mätaren?
För att vårt jobb ska gå så smidigt som möjligt, ber vi dig plocka bort saker som blockerar mätaren. Tänk på att vi måste kunna stå framför mätaren vid bytet. Har du till exempel växter eller buskar framför mätarskåpet, se till att skydda dem så vi inte skadar något.

Blir det elavbrott i samband med mätarbytet?
Ja, när vi byter din elmätare blir det ett kort elavbrott om ca 10-20 minuter. Har du känslig elektrisk utrustning kan du därför se till att den är avstängd och urkopplad under tiden för mätarbytet.

Hur påverkar det här mig?
Mätinsamlingen och faktureringen kommer att fungera som vanligt, du kommer fortsätta se din faktiska förbrukning på elnätfakturan och på Mina Sidor. Arbetet med att byta elmätaren görs utan kostnad för dig.

Den nya generationens smarta elmätare kommer att mäta din elförbrukning per timme, kunna mäta både förbrukning och produktion från din anläggning, automatisk registrera avbrott, ge möjligheten för dig att läsa data ur mätaren via HAN-port med mera.

Hur går mätarbytet till?
Arbetet med att byta elmätare kommer att utföras av elmontörer från Ljusdal Elnät eller montörer anlitade av Ljusdal Elnät. Själva mätarbytet tar ca 10-20 minuter. Under mätarbytet kommer du vara utan el. Koppla ifrån eventuell känslig utrustning innan bytet. I samband med mätarbytet kommer vår montör att dokumentera mätaren som demonteras och den nya mätaren efter uppsättning för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i våra system.

Kostar mätarbytet något?
Nej, mätarbytet görs utan kostnad för dig.

Vad används för teknik?
Elmätaren innehåller avancerad elektronisk utrustning och behandlas därefter. Kommunikationen sker via en krypterad radiosignal och för att få fullgod signal kan en antenn behöva monteras intill eller på utsidan av mätarplatsen.

Hur fungerar den nya elmätaren?
Mätaren registrerar hur mycket el som förbrukas. Mätarens display kan visa mer än bara mätarställningen. Genom knappen på din mätare kan du stega dig fram till annan information som tex spänning och ström. Vill du stänga av elen finns det en tryckknapp för brytare. Använd den och inte huvudbrytaren om du t.ex. vill stänga elen under en period i ditt fritidshus. Det gör att vi har fortsatt kontakt med din mätare och att du slipper fakturor baserad på uppskattad förbrukning.

Aidon elmätare
Tabell över lysdiod för brytarstatus

Färg

Status

Åtgärd

Fast grönt sken

Elen är påslagen

-

Blinkande grönt sken

Elen är avstängd

Använd tryckknapp för brytare

Blinkande rött sken

Elen är avstängd och brytarknappens funktion är spärrad

Kontakta Ljusdal Energi

Lysdiod och display är släckt

Mätaren är strömlös

Kontrollera säkringar och huvudbrytare

 

Tryckknapp för display. Tryck på knappen en eller flera gånger för att låta mätaren visa information i displayen.

Tabell över tyckknapp för display

Steg

Information i display

1

A+ Mätarställning Förbrukning , kWh

2

A- Mätarställning Produktion, kWh

3

Momentan effekt (Aktiv förbrukning), kW

4

Spänning L1 (Momentan spänning fas 1), V

5

Spänning L2 (Momentan spänning fas 2), V

6

Spänning L3 (Momentan spänning fas 3), V

7

Ström L1 (Momentan ström fas 1), A

8

Ström L2 (Momentan ström fas 2), A

9

Ström L3 (Momentan ström fas 3), A


Hur använder jag HAN-porten?
HAN-porten är en anslutning på elmätaren där du kan koppla in utrustning som läser data från mätaren i nära realtid. Vi har tyvärr inte utrustning som behövs, här får man vända sig till marknaden med tredjepartsprodukter. Teknisk specifikation och dokumentation kring HAN-porten finns här , 497.1 kB.. Det är en P1-port med dataformat EFS.

Om jag har fritidshus?
Om du vill stänga av elen i ditt fritidshus under en tid är det viktigt att du stänger med hjälp av knappen på elmätaren (lysdioden ska då blinka grönt). Då har vi fortfarande kontakt med din mätare så att din faktura blir rätt. Stäng INTE av med huvudbrytaren som sitter bredvid mätaren.

Varför betalar jag både en fast och rörlig elnätsavgift?
Den fasta avgiften är baserad på vilken huvudsäkring som du har d v s vilken effekt som du kan ta ut. Vi måste dimensionera och underhålla vårt nät efter den effekt som våra kunder har behov av att ta ut i från elnätet.

Den rörliga avgiften är en överföringsavgift som är baserad på hur många kilowattimmar som du tar ut i din anläggning d v s transporteras via elnätet till dig.

Var vänder jag mig om jag vill veta mer?
Du kan vända dig till vår kundservice med frågor som rör mätaren, mätarbyten och din förbrukning. Frågor som rör t.ex. energieffektivisering och övriga konsumentfrågor kan ställas till kommunens energirådgivare.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se