Logotyp
Logotyp
Sök

Ångerrätt

Ångerrätt

[Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler]

Vi strävar efter att alla våra kunder ska känna sig nöjda även efter att vi gjort klart avtalet. Det finns dock många fler elhandlare i Sverige och alla aktörer på marknaden har inte samma tydliga mål efter att avtalet är ingånget.

För att förtydliga vad som gäller så har vi lagt ut nyttiga länkar till information samt några vanliga frågor med svar utifrån Distans och hemförsäljningslagen.

Fakta och vanliga frågor kring och om ångerrätten.

Information från Konsumenternas elmarknadsbyrå

[Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler]

Ångerblankett (Kosumentverket)

På vilka platser gäller ångerrätten?

Ångerätten gäller vid ”hembesök” på platser där konsumenten inte endast befinner sig för stunden. Den gäller alltså utöver hemmet även arbetsplats, sjukhus, ombord på tåg eller t ex under utflykt som företag arrangerar.

Ångerrätten gäller inte vid gatuförsäljning (t ex gågata eller galleria) eller vid s k canvasförsäljning, t ex försäljning i entrén till ett köpcentrum.
Lagrum: DiH 1 kap 2 §

Hur lång är ångerrätten vid hemförsäljning?

I Sverige är ångerrätten 14 dagar när en konsument ingår ett hemförsäljningsavtal med en näringsidkare.
Lagrum: DiH 3 kap 7 §

När börjar ångerrätten att gälla?

Fr o m att säljaren gett konsumenten skriven information om sin ångerrätt. I handlingen ska tydligt anges var konsumenten ska vända sig om köpet ångras.
Lagrum: DiH 3 kap 7-8 §§

Gäller alltid ångerrätt vi hemförsäljning?

Nej, inte om hembesöket kostar mindre än 300 kr.
Nej, inte om konsumenten själv bjudit säljaren till sitt hem.
Lagrum: DiH 4 kap 1 §

Nej, inte om köpet avser livsmedel e d för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna ska levereras till konsumentens bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning.
Lagrum: DiH 4 kap 2 §

Gäller ångerrätten handel över internet, postorder och t ex TV-Shop?

Den kan gälla men många varor och tjänster är undantagna från informations- skyldigheten och ångerrätten. Enligt prejudikat i dom från 2007 gäller ångerrätten elavtal tecknade på internet.
Lagrum: DiH 2 kap 3 §

Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se