Logotyp
Logotyp
Sök

Strömavbrott

Så här arbetar Ljusdal Energi Elnät vid ett oplanerat strömavbrott

Vintern kan bjuda på ovälkomna stormar. Oavsett om det är en mindre eller större storm, så medföljer förutom obehag också en hel del strömavbrott! Vid oplanerade strömavbrott arbetar vår beredskapsgrupp så fort och säkert som de kan för att de som drabbats av strömavbrott ska få strömmen tillbaka, men hur ser processen ut från upptäckt avbrott till att felet är åtgärdat?

Ljusdal Energi Elnät har en beredskapsorganisation som ständigt är beredd på att agera vid driftstörningar, då arbetar vi så fort och säkert vi kan för att de som drabbats ska få strömmen tillbaka. Vi arbetar löpande för att förbygga driftstörningar genom underhåll och ombyggnad av elnätet samt säkerställa att vi har en god beredskap när något händer. Utöver oplanerade driftstörningar är det ett antal planerade avbrott varje år i samband med underhåll och ombyggnad av elnätet.

Larm till den i gruppen som har jour

Det som först sker är att den person i beredskapsgruppen som har jour, får en indikation på att något är fel. Det är antingen ett automatlarm via vår mottagningsstation som meddelar att elnätet är påverkat på ett eller annat sätt, eller så inkommer det larm via privatperson som ringt in ett avbrott. Privatpersoner kan larma in till vår Kundservice under kontorstid, eller via SOS Alarm under övrig tid. Här hittar ni sidan för telefonnummer vid Felanmälan.

Den person som vid tillfället har beredskap är den som automatiskt är ålagd som utförare, det vill säga, är den person som är ålagd att se till att strömmen kommer tillbaka. Jourhavaren kollar igenom systemet över alla våra ledningar för att ha möjlighet att snabbt sektionera ut vart felet är någonstans. Detta går oftast snabbt. Är det större fel, exempelvis ett högspänningsfel som berör en större mängd kunder, kan det behövas en djupare sökning för att hitta felet. Då behövs också en driftledare kopplas in.

Elsamverkan gör att vi snabbt kan få förstärkning vid behov

Vi ingår även i en organisation som heter Elsamverkan. Genom organisationen Elsamverkan hjälper vi elnätsföretag varandra, tillsammans med Affärsverket Svenska kraftnät – som också är elberedskapsmyndighet – att snabbast möjligt se till att kunderna får sin el tillbaka vid en störning. Det innebär helt enkelt att vi kan kalla in personal inom organisationen om vi har riktigt stora störningar som behöver mycket personal, eller vice versa.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se