Logotyp
Logotyp
Sök

Slamtömning

Slamtömning

Vi ansvarar för slamtömningen av enskilda avlopp och fettavskiljare i Ljusdals kommun. Utöver den regelbundna slamtömningen erbjuder vi akut slamtömning vid behov under helgfria arbetsdagar.

Vi kommer och tömmer din slamavskiljare en gång per år om du inte har avtalat något annat. Slamtömningsperioden pågår mellan april och november, dock så kan avvikelser förekomma beroende på temperatur och väderförhållanden. Skyltar sätts upp vid väg när det närmar sig slamtömning hos dig. Om du vill ha reda på mer exakt när slamtömning kommer att ske kan du kontakta Kundservice.

Häll inga farliga ämnen i avloppet

Rening i en enskild avloppsanläggning sker i hög grad med hjälp av bakterier. Häll därför inte ämnen i avloppet som skadar dessa bakterier, till exempel starka syror eller baser, färg, läkemedel och lösningsmedel. Lämna dem som farligt avfall i stället.

Slambrunnen ska vara tillgänglig

För att vi ska ha möjlighet att tömma din brunn eller tank så finns det vissa saker som måste uppfyllas:

  • Fastighetsägaren är skyldig att se till att slamavskiljare och slutna tankar är väl utmärkta och lätt tillgängliga för tömning.
  • Väg och gårdsinfart skall tåla att köra på med slambilen.
  • Under vintertid skall vägen vara sandad och skottad vid hämtningstillfället.
  • Fastighetsägaren skall hålla vägen fram till brunnen och området runt anläggningen ren från sly, snö och is.

Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör inte överstiga 20 meter.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se