Logotyp
Logotyp
Sök

Rörligt elpris Timspot

Rörligt avtal Timpris

Ett rörligt elpris innebär en större flexibilitet, men du är då också känsligare för upp och nedgångar eftersom du betalar marknadens rörliga elpris som sätts timme för timme, dag för dag. Det du betalar är ett viktat rörligt månadsmedelpris med ett tillägg. Under en längre tidsperiod, men inte alltid, har det ofta gett en lite lägre snittkostnad att ha ett rörligt avtal.

Elpriser mäts per månad eller timme

Om din el mäts månadsvis, vilket är vanligast, utgörs vårt inköpspris av den nordiska elbörsens elpris timme för timme
sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde inkluderat balanskostnader samt kostnader till den
nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät.

Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats. Medelpriset är det genomsnittliga elpriset på den
nordiska elbörsen.

Timspotpris på el

Om din el mäts per timme baseras i stället din kostnad på det faktiska priset och din faktiska förbrukning per timme,
som varit under månaden.

Med den möjlighet det timbaserade rörliga elpriset ger då du själv kan styra din förbrukning, följer också en risk om
du inte har koll på din elanvändning. Då kan du i stället få en högre kostnad än om du haft ett vanligt månadsdebiterat
rörligt avtal.

Fördelar med Ljusdal Energis rörliga timspotavtal

  • Ingen bindningstid
  • Kort uppsägningstid. Endast 45 dagar.
  • Oftast lönsammast i längden men det förutsätter att du har koll på din elanvändning
  • Du kan dra nytta av nedgångarna i elbörsen

Vad består ditt rörliga avtal av?

Ditt pris kommer att bestå av ditt sammanvägda viktade elpriset för det elområde där du tar ut din el. Tillkommer
gör vårt påslag, en fast elcertifikatsavgift samt moms. Vårt påslag inklusive moms och elcertifikat är 7,50 öre/kWh.
Fasta avgiften för vårt rörliga avtal är 25 kr/månaden inkl. moms.

Inköpspriset påverkas av de olika elområden som Sverige är indelat i.
För att se aktuella timpriser, gå in på Nordpools hemsida.

Kontakta oss om du är intresserad av att teckna ett rörligt timprisavtal.


 

Obs! Nätavgifter omfattas ej av detta avtal.

För elleveransen gäller Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K / EL 2012 N samt de villkor som återfinns på sidan 2 i avtalet.

Information från: Ljusdal Energi Försäljning AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se