Logotyp
Logotyp
Sök

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet

Information om leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet handlar om vilken grad el kan överföras till dig som konsument utan avbrott.

Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla, förbättra och vädersäkra elnätet genom att ersätta gamla komponenter och gräva ned ledningar under markytan. Ibland inträffar ändock något oförutsett som orsakar elavbrott.

Leveranssäkerhet i elnätet kan mätas med ett nyckeltal som heter SAIDI (=medelavbrottstid). Det innebär att alla avbrott som har varit under en period i ett område fördelas ut på alla kunder inom detta område.

Årligen rapporterar vi (och alla andra elnätbolag) in uppgifter till Energimarknadsinspektionen om avbrott som varit.
Hos Energimarknadsinspektionen finns vår avbrottsstatistik tillgänglig att jämföras med andra elnätbolag.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se