Logotyp
Logotyp
Sök

Skadestånd

Skadestånd

Särskild information om skadestånd

Regler om skadestånd för konsumenter regleras i ellagen 11 kap samt i allmänna avtalsvillkoren Nät 2009 K. Konsumenten har rätt till ersättning för utgifter och inkomstbortfall eller annan förlust.

Vissa skador betraktas enligt ellagen kap.10 som produktansvarsskada, och då gäller att ett belopp på 3.500 kr dras av från ersättningsbeloppet. För näringsidkare gäller andra regler än ovanstående. Se allmänna avtalsvillkor NÄT 2009 N.

Skadestånd beläggs inte med moms då ersättningen som tas ut inte utgör ersättning för en vara eller tjänst och därför inte utgör omsättning i momshänseende. Om skadan är ersättningsbar genom din försäkring så kan du anlita ditt försäkringsbolag då försäkringsbolaget kan tillämpa förmånligare värderingsregler samt har en snabbare hantering av dessa ärenden. Avbrottsersättning dras av från eventuell skadeståndsersättning avseende samma tillfälle.

Skadesåndsblankett finns under Blanketter

Faktablad från elrådgivningsbyrån

Mer information finns här , 132.1 kB.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se