Logotyp
Logotyp
Sök

Olaga energiavledning

Olaga energiavledning

Varje år försvinner flera miljoner kr i Sverige p g a strömstölder eller olaga energiavledning som rubriceringen är enligt Brottsbalken. Nästan alla nätbolag har som policy att rapportera samtliga misstänkta fall av olovlig kraftavledning.

Det gäller också Ljusdal Elnät AB, där våra mätarmontörer har blivit instruerade i att vara uppmärksamma på sabotage och annan åverkan av våra elmätare och vår mätutrustning. Vår elnätpersonal som i sin dagliga arbetsrutin besöker kundanläggningar har skyldighet att rapportera alla misstänkta brottsfall. Dessa lämnas till polisutredning och eventuellt åtal. Ljusdal Elnät gör således inga egna egna "polisiära" utredningar eller bedömningar.

När kan misstanke om olaga energiavledning föreligga

  • Kund som olovligen sätter tillbaka sina mätarsäkringar efter att frånkoppling har skett.
  • Manipulering eller skada/åverkan på mätare eller mätutrustning.
  • Manipulering av passkontakt eller huvudsäkring.
  • All form av förbikoppling av elmätare/mätanordning så att inte korrekt uppmätning av överförd energi sker.
  • Det finns även en del andra ärenden som kan hänföras till olaga energiavledning. Vill du veta mer om detta kan du kontakta Ljusdal Elnät för ytterligare information.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se