Logotyp
Logotyp
Sök

Elsäkerhetsavgifter m.m.

Elsäkerhetsavgifter m.m.

På din elfaktura som kommer i februari eller mars finns tre avgifter, elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift. Vad är det?

De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

Avgifterna är beslutade av riksdag och regering. Se SFS 1995:1296.
Elsäkerhetsavgiften, 11,10 kr per elabonnemang och år (13,88 kr inkl moms), finansierar Elsäkerhetsverkets arbete.
Se även Elsäkerhetsverkets webbplats: www.elsakerhetsverket.se

Elberedskapsavgiften, 39,20 kr per elabonnemang och år (49 kr inkl moms), finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Se även Svenska Kraftnäts webbplats: www.svk.se

Nätövervakningsavgiften, 4,35 kr per elabonnemang och år (5,44 kr inkl moms), finansierar delar av Statens Energimyndighets arbete.

Mer information om energimyndigheten hittar du på deras webbplats: www.energimyndigheten.se

För högspänningsabonnemang gäller andra avgifter än vad som är angivet ovan.

Förklaring av de olika begreppen

Elberedskapsavgift:
Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.

Elsäkerhetsavgift:
En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.

Nätövervakningsavgift:
En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Information från: Ljusdal Elnät AB

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se