Logotyp
Logotyp
Sök

Ansökan om anslutning

Ansökan om anslutning


Exempel LJUSDALS-VIK 3:13
Anslutning önskas till * (obligatorisk)
Anslutning önskas till


Klicka på länken nedan för att ta del av hur Ljusdal Energi behandlar dina personuppgifter
(länken öppnas i en ny flik).

Information om personuppgifter (nytt fönster)
Jag har tagit del av hur Ljusdal Energi behandlar mina personuppgifter * (obligatorisk)
Jag har tagit del av hur Ljusdal Energi behandlar mina personuppgifter


Ärendegång anslutning till kommunalt vatten och avlopp:

  1. Prisförfrågan.
  2. Ansökning om anslutning.
  3. Ansökan behandlas.
  4. Anslutningsavtal skickas till fastighetsägare.
  5. Efter att vi fått in ett signerat avtal påbörjas projektering och förbindelsepunktskarta upprättas. Förbindelsepunktskarta skickas tillsammans med fakturan till fastighetsägare.
  6. Efter betald anslutningsavgift kan anläggandet av förbindelsepunkt påbörjas. Tid för anläggande beror på aktuella förutsättningar, om det finns områdesledningar eller inte, anpassningar för grävsäsong, behov av tillstånd etc.
    I normala fall 1-18 månader.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se