Logotyp
Logotyp
Sök

Mätaravgift på fakturan

Mätaravgift på fakturan

Den fasta mätaravgiften är en årsavgift som tas ut för att bekosta administrativa kostnader så som kundservice, fakturering, redovisning till myndigheter mm. Även andra omkostnader, till exempel kartsystem samt hantering av mätare, ingår.

Vad baseras avgiften på?

Mätaravgiften baseras dels på storlek och antal mätare som behövs på fastigheten. För normala villor räcker en av den minsta storleken. Vattenmätaren begränsar flödet in till fastigheten och därför behöver större fastigheter, till exempel flerfamiljshus, fler eller större mätare och får således betala en högre årsavgift. På så sätt fördelas avgifterna så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare.

Andra omkostnader som till exempel skydd av vattentäkter, investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät skall täckas av den fasta årsavgiften per abonnemang. Omkostnader kopplade till produktion och rening av dricks- och avloppsvatten ska täckas av rörlig avgift per kubikmeter.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se