Logotyp
Logotyp
Sök

Om VA-avgiften

Om VA-avgiften

VA-avgiften delas huvudsakligen upp i tre delavgifter:

  • Fast abonnemangsavgift
  • Fast avgift, baserad på antal och storlek på mätare
  • Förbrukningsavgift, förbrukad m³ vatten

Det som styr hur avgifterna skall tas ut i Sverige är Lagen om allmänna vattentjänster tillsammans med kommunens taxebestämmelse , 43.9 kB..

Fast årsavgift per fastighet/abonnemang

En avgift för att fastigheten, dvs fastighetsytan/fastighetsbeteckningen är anslutet till ledningsnät och vatten/avloppsreningsverk.

Fast årsavgift per mätare och storlek

Avgiften baseras på antal och storlek på mätare som behövs på fastigheten.

Denna avgift tas ut för det fastigheten används till, t ex enbostadshus eller flerbostadshus, industri, sjukhus osv. Avgift svarar upp till det krav som finns i lagstiften att avgiften skall fördelas skäligt och rättvis och spegla fastighetens nytta av att vara ansluten. T ex anses en fastighet som är bebyggd med ett flerbostadshus större nytta av att vara ansluten än en fastighet som är bebyggd med ett enbostadshus. Tidigare baserades denna avgift på hur många lägenheter eller rörelser som fanns på fastigheten. Många kommuner i Sverige, inkl Ljusdal, har gått över att basera den på hur många och storlek på de mätare som behövs på fastigheten, då detta förenklar bedömningen. Mätarna begränsar flödet in till byggnaden och fler mätare behövs alltså för en fastighet med större användning. För fastigheter utan mätare tas en avgift för antal enheter på fastigheten. Enhetsavgiften är samma som avgift för en mätare.

Avgift per förbrukad m³ vatten

Den mängd vatten som används och släpps ut till avloppsnätet. Det är bara möjligt att mäta mängden renvatten in, men antagandet gör att lika stor mängd vatten släpps ut till avloppsnätet. För vissa fastigheter som enbart är anslutna till avlopp eller där det inte är möjligt att mäta mängden renvatten baseras debiteringen på en schablonanvändning på 150 m³/år. Denna schablon är vanligast i Sverige, men vissa kommuner använder 200 m³.

Årsavgift dagvatten

Dagvatten är vatten från regn och snösmältning som avvattnas från fastigheten. Avgiften baseras på storleken på den hårdgjorda ytan, t ex tak och parkering, på fastigheten. Även grusade ytor anses som hårdgjorda, då de är hårda under vintertid och inte heller sväljer kraftiga regnskurar. Avgiften beräknas utifrån tariffenheter. Varje påbörjad 100 m² ytan motsvarar 5 tariffenheter. Uppmätning är gjord via flygfoto. För de fastigheter som är taxerade som småhus tas en enhetlig avgift ut, vilken är baserad på en medelfastighet.

Dagvattenledningar finns i stora delar Ljusdal, Färila och Järvsö.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se