Logotyp
Logotyp
Sök

Prislista

Prislista sophämtning för verksamheter och flerbostadshus 2022


Taxan antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 med justering 2020-11-30 (Indexreglerad 2020-12-08)

Fullständig Avfallstaxa - Prisbilaga 2022 , 80 kB.

Årskostnad för verksamhet

Tömning 2 ggr/vecka:

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

4 410 kr

5 695 kr

8 457 kr

14 531 kr

25 369 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

11 003 kr

14 248 kr

21 174 kr

36 346 kr

63 432 krVerksamhet, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift

1 130 kr

1 130 kr

1 130 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

105 668 kr

140 887 kr

281 778 krHämtningsavgift osorterat matavfall

224 906 kr

299 874 kr

599 751 kr

Matavfallskärl (per kärl)

2 105 kr


Tömning 1 ggn/vecka:

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

2 205 kr

2 848 kr

4 229 kr

7 265 kr

12 684 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

5 502 kr

7 124 kr

10 587 kr

18 173 kr

31 716 krVerksamhet, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift

1 130 kr

1 130 kr

1 130 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

52 834 kr

70 443 kr

140 889 krHämtningsavgift osorterat matavfall

112 453 kr

149 937 kr

299 876 kr

Matavfallskärl (per kärl)

1 430 kr


Tömning varannan vecka:

Verksamhet, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

1 130 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

1 102 kr

1 424 kr

2 114 kr

3 633 kr

6 342 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

2 751 kr

3 562 kr

5 294 kr

9 086 kr

15 858 krVerksamhet, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift

1 130 kr

1 130 kr

1 130 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

26 417 kr

35 222 kr

70 444 krHämtningsavgift osorterat matavfall

56 227 kr

74 968 kr

149 938 kr
 

Matavfallskärl (per kärl)

526 kr


Årskostnad för flerbostadshus

Tömning 2 ggr/vecka:

Flerbostadshus, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift per lägenhet

599 kr

599 kr

599 kr

599 kr

599 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

4 410 kr

5 695 kr

8 457 kr

14 531 kr

25 369 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

11 003 kr

14 248 kr

21 174 kr

36 346 kr

63 432 krFlerbostadshus, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift per lägenhet

599 kr

599 kr

599 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

105 668 kr

140 887 kr

281 778 krHämtningsavgift osorterat matavfall

224 906 kr

299 874 kr

599 751 kr

Matavfallskärl (per kärl)

2 105 kr


Tömning 1 ggn/vecka:

Flerbostadshus, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift per lägenhet

599 kr

599 kr

599 kr

599 kr

599 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

2 205 kr

2 848 kr

4 229 kr

7 265 kr

12 684 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

5 502 kr

7 124 kr

10 587 kr

18 173 kr

31 716 krFlerbostadshus, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift per lägenhet

599 kr

599 kr

599 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

52 834 kr

70 443 kr

140 889 krHämtningsavgift osorterat matavfall

112 453 kr

149 937 kr

299 876 kr

Matavfallskärl (per kärl)

1 430 kr


Tömning varannan vecka:

Flerbostadshus, kärl

140 l

190 l

240 l

370 l

660 l

Grundavgift per lägenhet

599 kr

599 kr

599 kr

599 kr

599 kr

Hämtningsavgift utsorterat matavfall

1 102 kr

1 424 kr

2 114 kr

3 633 kr

6 342 kr

Hämtningsavgift osorterat matavfall

2 751 kr

3 562 kr

5 294 kr

9 086 kr

15 858 krFlerbostadshus, container

3 m³

4 m³

8 m³Grundavgift per lägenhet

599 kr

599 kr

599 krHämtningsavgift utsorterat matavfall

26 417 kr

35 222 kr

70 444 krHämtningsavgift osorterat matavfall

56 227 kr

74 968 kr

149 938 kr

Matavfallskärl (per kärl)

526 kr

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se