Logotyp
Logotyp
Sök

Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna gällande renhållning.

När kommer ni och tömmer mitt sopkärl?

Tömning av sopkärl sker enligt det intervall du valt. När just ditt kärl ska tömmas kan du läsa om under Hämtningsdagar. På Mina Sidor kan du registrera dig för aviseringar så att du kvällen innan får ett mail med en påminnelse om att ställa ut dina kärl.

När kommer ni och tömmer min slambrunn?

Slamtömning sker normalt en gång per år under perioden april-november. Exakt vilken dag som detta kommer att ske är beroende på hur körbara vägarna är samt hur slamkörningsrutten läggs upp för varje säsong. Skyltar sätts upp längs vägen veckan innan slamtömning kommer att ske. På Mina Sidor kan du registrera dig för aviseringar så att du ungefär två veckor innan tömning får ett mail med en påminnelse om att vi kommer.

Kan jag få extra tömning av min slamavskiljare?

Ja, mot en särskild avgift kan du få din slutna tank eller slambrunn tömd utanför den ordinarie årliga tömningen. Kontakta Kundservice för närmare information.

Vilka öppettider är det på Åkerslunds återvinningscentral?

Mer information finns här.

Hämtar ni grovsopor vid min fastighet?

Om du inte har möjlighet att själv köra dina grovsopor till Åkerslunds ÅVC erbjuder vi hämtning av grovsopor vid din fastighet efter beställning. Servicen ingår i sophämtningstaxan (för privatpersoner, inte företag) och kostar inget extra. Du får lämna maximalt fyra kollin per tillfälle. För mer information (inkl. hämtningsveckor) se fliken grovsophämtning.

Vad räknas som grovsopor?

Grovsopor är stora saker som du varken kan eller får lägga i sopkärlet, exempelvis utslitna möbler, cyklar, sparkar, leksaker, skidor, barnvagnar, madrasser, spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, TV, datorer och liknande.

Byggavfall, järnskrot och trädgårdsavfall är inte grovsopor som hämtas. Värmepannor, varmvattenberedare och liknande kan vi däremot hämta, men då mot en särskild kostnad. Det går bra att beställa hämtning av grovsopor från vår webbplats.

Kom ihåg att tejpa fast (eller klippa bort) kablar på till exempel kylskåp och diskmaskiner för att underlätta vid hämtning.

Måste jag tömma slambrunnen varje år i fritidshuset? -Vi använder huset så sällan.

Det finns möjlighet att få dispens, så att brunnen töms vartannat år om miljöenheten bedömer att avloppsanläggningen klarar det. Det är viktigt för funktionen att brunnen töms så att inte slam läcker ut i infiltrationsanläggningen. Kontakta miljöenheten för dispens.

Jag ska åka utomlands i ett halvår, behöver jag ha sophämtning ändå?

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen om det uppstår särskilda omständigheter. Kontakta oss så får du veta mer.

Kan jag som har fritidshusabonnemang få sophämtning även på vintern?

Om du har fritidshusabonnemang sker sophämtning mellan vecka 19 och vecka 38. Om du vill ha sophämtning även under vinterhalvåret får du teckna ett åretruntabonnemang. Om du vistas i ditt fritidshus under kortare perioder på vintern kan du beställa extratömning mot särskild avgift.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se