Logotyp
Logotyp
Sök

Dispenser och blanketter

Dispenser och blanketter

Det finns lokala renhållningsbestämmelser för Ljusdals kommun som är antagna av kommunfullmäktige. De reglerar hur sophämtning och återvinning ska göras i kommunen. Det finns möjligheter till undantag och det kan du läsa om i detalj på sidan som heter "Renhållningsordning". Här nedan får du information om de vanligaste undantagen och hur man ansöker om dem.

Blanketter

Delat sopkärl

Man kan dela på samma sopkärl om man har lite avfall och det ryms i kärlen. Upp till tre fastighetsägare kan efter anmälan till oss få delade kärl av samtliga fraktioner som ska hämtas vid de berörda fastigheterna. För att tre fastighetsägare ska kunna dela kärl krävs det att fastigheterna har samma boendeform (fritidshus eller permanenthus). Skiljer sig boendeformen åt kan endast två fastighetsägare dela kärl.

Tillstånd söks via blanketten "gemensamt sopkärl" som du hittar här ovanför. Du kan också ringa oss, så skickar vi blanketten.

Uppehåll i sophämtning

Uppehåll i sophämtning vid permanentbostad kan beviljas om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader och max ett år. Därefter måste du vända dig till Miljökontoret. Begäran skall vara oss tillhanda senast en månad före den aktuella perioden. För fritidshus gäller motsvarande om uppehållet gäller hela hämtningsperioden vecka 19 - vecka 38. Ansökan måste göras senast 15 april.

Tillstånd söks via blanketten "uppehåll i sophämtning/slamtömning". , 112 kB. Du kan också ringa till oss så skickar vi blanketten.

Uppehåll i slamtömning

Uppehåll i slamtömning vid såväl permanenthus som fritidshus kan man få om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst ett år. Intyget skall vara oss tillhanda senast en månad före avsedd uppehållsperiod. Uppehåll kan endast beviljas för ett år framåt. Därefter måste du vända dig till Miljökontoret.

Tillstånd söks hos oss på blanketten Uppehåll i sophämtning/slamtömning , 112 kB.. Du kan också ringa oss, så skickar vi blanketten.

Längre slamtömningsintervaller/egen slamspridning

Om du har ett fritidshus kan tömning av slamavskiljaren göras vartannat år om fritidshuset används i liten omfattning och slamavskiljarens våtvolym överstiger 1100 liter .
Om du har ett fritidshus eller permanentboende och själv vill sprida slam på lämplig mark kan du ansöka om tillstånd för det hos miljöenheten.

Tillstånd söks hos miljöenheten på blanketten Förlängd slamtömning/egen slamspridning. Du kan ringa till miljöenheten 0651-18 000 så skickar de blanketten.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se