Logotyp
Logotyp
Sök

Renhållningsordning

Renhållningsordning

Varje kommun är enligt miljöbalken skyldig att upprätta en renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Både avfallsplan och lokala föreskrifter antas av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen ska bland annat visa hur kommunen planerar för att minska avfallsmängden och vilken inriktning avfallshanteringen ska ha under kommande period. Den avfallsplan som vi har nu gäller under tidsperioden 2015-2020.

Föreskrifter om avfallshantering är den lokala lagstiftningen för renhållning. Den innehåller bestämmelser om till exempel sortering, hämtningsintervall och dispensmöjligheter. Genom att klicka på länken "Lokala föreskrifter" i högerspalten kan du läsa bestämmelserna i detalj. Även dessa är nyligen omarbetade och antagna av kommunfullmäktige.

Avfallsplanen och de lokala föreskrifterna ska:

  • vara styrdokument för kommunkoncernens agerande inom avfallsområdet
  • ligga till grund för renhållningens verksamhet
  • vara en informationskälla för allmänheten och andra som berörs av avfallsfrågorna
  • informera om hur miljö- och naturresurser påverkas av avfallsfrågorna
  • bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås

Klicka här för att öppna den fullständiga kretsloppsplanen. , 1.8 MB.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se