Logotyp
Logotyp
Sök

Föreskrifter

Föreskrifter hushållsavfall

Kungörelse om Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Ljusdals kommun

Enligt miljöbalken ska det i alla kommuner finnas föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Ett nytt förslag till sådana föreskrifter har nu utarbetats. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om föreskrifter.

Målsättningen med de nya föreskrifterna har varit att:

  • Möjliggöra för införande av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall så att matavfallsinsamling kan ske i enlighet med mål i avfallsplanen.
  • Tydliggöra fastighetsägarens respektive renhållarens ansvar.
  • Utöka valmöjligheterna för fastighetsägare gällande hämtning av hushållsavfall.
  • Möjliggöra för miljöfrämjande åtgärder.


Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. , 300.5 kB.

Ljusdal Energi
Björkhamrevägen 2 A

827 35 Ljusdal
info@ljusdalenergi.se